Corja Kuiken psycholoog

Overige activiteiten

Counselling

Counselling is erop gericht de persoonlijke belevingswereld te verkennen, signalen van het lichaam te herkennen, de herkomst ervan te achterhalen en er een oplossing voor te vinden.

Counselling gebeurt voornamelijk door middel van gesprekken. Daarbij gaan we uit van uw eigen mogelijkheden en omstandigheden. Samen ontdekken we hoe u uw leven anders zou willen inrichten, wat ervoor nodig is om tot die verandering te komen en hoe u dit het best kunt aanpakken.

 

Counselling is geschikt voor iedereen die verandering wil brengen in zijn of haar situatie (privé en/of werk).
Met behulp van counselling neemt u de regie van uw leven weer in eigen hand. Counselling is gericht op de hele persoon.

Counselling is zinvol bij:

  • Voorkomen en hanteren van stress
  • Werkgerelateerde problemen
  • Woede, depressie, moedeloosheid, verdriet, onzekerheid
  • Levens- en zingevingsvragen

Counseling-druppelKolk

 • Zelfvertrouwen en eigenwaarde
 • Rouwverwerking
 • Psychosomatische klachten, hoofdpijn, hyperventilatie
 • Relatieproblemen
 • Inzicht krijgen in uw gedrag

Counselling begint met een gratis intakegesprek. Op basis van dat gesprek maak ik een plan, met doelen, de weg die we aangaan en de ingeschatte tijd. Na vijf gesprekken bekijken we of we op de goede weg zitten: zijn we het nog eens over de gestelde doelen, is er voldoende voortgang, is de tijdinschatting juist. Na dit gesprek weten we of en zo ja hoe we verder gaan.