Corja Kuiken psycholoog

Overige activiteiten

Coaching

Coaching helpt bij het krijgen van (meer) inzicht in het persoonlijk functioneren. U wordt zich bewust van waar u voor staat, van uw overtuigingen, van uw gedrag en van het effect van uw gedrag op anderen.

Onbewuste blokkades houden u soms af van het bereiken van gewenste resultaten en van voldoening in uw werk. Een gezonde balans in uw leven leert u uw mogelijkheden te benutten, nieuwe keuzes te maken en, waar gewenst, veranderingen en verbeteringen aan te brengen.

Coaching is zinvol bij:

  • Voorkomen en hanteren van stress
  • Werkgerelateerde problemen
  • Woede, depressie, moedeloosheid, verdriet, onzekerheid
  • Levens- en zingevingsvragen
  • Zelfvertrouwen en eigenwaarde
  • Rouwverwerking
  • Psychosomatische klachten, hoofdpijn, hyperventilatie
  • Relatieproblemen
  • Inzicht krijgen in uw gedrag
  • Adhd coaching

Coachingstrajecten beginnen met een gratis intakegesprek. Op basis van dat gesprek maak ik een plan, met doelen, de weg die we samen aangaan en de ingeschatte tijd. Na vijf gesprekken bekijken we of we op de goede weg zitten: zijn we het nog eens over de gestelde doelen, is er voldoende voortgang, is de tijdinschatting juist. Na dit gesprek weten we of en zo ja hoe we verder gaan.

coaching