Skip links

Disclaimer

De informatie op XXX is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Wij streven ernaar om de informatie actueel en accuraat te houden, maar wij bieden geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Het vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van XXX vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van een link impliceert niet per se een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die op die sites worden uitgedrukt.

Elke inspanning wordt geleverd om de website soepel te laten draaien. XXX aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor en zal niet aansprakelijk zijn voor de website die tijdelijk niet beschikbaar is als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

Het gebruik van deze website betekent dat u instemt met deze disclaimer en alle voorwaarden die hierin zijn opgenomen.